ArchiefVuurtorens 25/Nov/2020

Vuurtorens zijn monumenten. Het letterlijk monumentale in een publieke ruimte is al sinds enige jaren in het oeuvre van Jacky De Maeyer binnengegleden. Het heeft hem ertoe aangezet om, meer nog dan vroeger, zijn vormentaal en haar betekenis tot de essentie herleiden.